APARAT EXOGEN

Potwierdzono skuteczność kliniczną aparatu EXOGEN2-4 oraz 91%12 poziom przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia. Wykorzystujący technologię impulsów ultradźwiękowych o niskim natężeniu (LIPUS) aparat EXOGEN aktywuje powodującą gojenie odpowiedź biologiczną na poziomie molekularnym.6 Kalendarz śledzenia terapii wbudowany w aparat EXOGEN sprawia, że śledzenie leczenia jest dogodne dla pacjenta i łatwe do weryfikacji przez lekarza.


Powodzenie leczenia złamań kości zależy od potwierdzonej skuteczności sposobu leczenia oraz stosowania się do zaleceń terapeutycznych przez pacjenta. System EXOGEN gwarantuje spełnienie obu tych warunków.

Wskazania do stosowania

Urządzenie EXOGEN przeznaczone jest do nieinwazyjnego leczenia wszystkich defektów (ubytków) kostnych (z wyłączeniem obszaru kręgów oraz czaszki) obejmującego leczenie opóźnionego zrostu kości, braku zrostu†, złamań zmęczeniowych oraz zespolenia stawów. Urządzenie EXOGEN wskazane jest również do przyspieszania procesu gojenia świeżych złamań, naprawy po zabiegach osteotomii, naprawy po zabiegach transportu fragmentu kostnego i naprawy w zabiegach osteogenezy dystrakcyjnej,

Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania urządzenia EXOGEN. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego urządzenia u osób o niedojrzałym układzie kostnym, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów z rozrusznikami serca, w przypadku złamań spowodowanych nowotworem kości ani u pacjentów z niewydolnością krążenia lub zaburzeniami krzepliwości krwi. Niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na żel do ultrasonografii.

Mechanizm działania

Reha-Med

ul. Starowiejska 33A
34-120 Andrychów